The Gardian Angel :             http://www.thegardianangel.nl/ (Fokker van Bruno)

Faro van het Wallenhof :      http://www.farovanhetwallenhof.be (Vader)

Bieke The Gardian Angel :     http://www.dagboekstuiterbalenco.nl/BIEKE.html (Moeder)

Pauchan The Gardian Angel : http://www.dagboekstuiterbalenco.nl/pauchan.html (Broertje)

Fedor The Gardian Angel :     http://www.fedors-site.nl/ (Broertje)

Fellow The Gardian Angel :    http://fidelisfellowthegardianangel.blogspot.com/ (Broertje)

Floyd The Gardian Angel :     http://floydthegardianangel.webklik.nl/ (Broertje)

Antje, Cynan, Cjoet :           http://www.lizjernanjo-leonbergers.nl/ (mijn 3 lieve vriendinnen)